Sunday, 13 October 2013

Surah 105{105}
AL-FIL (gajah) 1~5.

Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.


1. Tidakkah engkau tahu bagaimana tuhan mu telah berbuat kepada orang-orang yang mempunyai gajah  ?

2. Bukan kah daya upaya mereka itu ia telah jadikan sia-sia ? 

3. Dan ia telah kirim untuk (membinasakan) mereka itu burung yang berduyung-duyung ?

5. Lalu jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat ? 

[Previous Surah][Next Surah][Mukadimah Surah][Ulasan Surah]. 

.

No comments:

Post a Comment